Mūsų ašarų pakalnėje

Untitled

 

Sunkus ėjimo į priekį kelias. Bet verta! Apsiverki, paskui pasijuoki, eini toliau, vėl pasivolioji, vėl paverki, vėl eini, vėl juokiesi… Ak.

 

„Būdamos moterys esame linkusios galvoti, kad esame „pačios kaltos“. Tai lemia senos mūsų žaizdos, verčiančios manyti: „Manyje kažkas iš esmės blogai“. Be galo daug moterų taip jaučiasi (kodėl taip labai stengiamės save patobulinti, kodėl turime taip užsikrauti veikla, kad širdies reikalai net neiškiltų į paviršių?). Taipogi jaučiamės esančios iš esmės vienišos. Šiedu pojūčiai kažkaip vienas su kitu susiję. Manome esančios vienišos todėl, kad nesame tokios moterys, kokios turėtume būti.

Nesijaučiame esančios vertos, kad mūsų ieškotų, todėl ant savo asmenybių užsikabiname ženklą „netrukdyti“ ir pasauliui nusiunčiame pranešimą „atsitraukiu“. Arba žūtbūtinai stengiamės užkariauti dėmesį prarasdamos bet kokią savigarbą ir emociškai bei fiziškai paleistuvaudamos. Nesijaučiame nepakeičiamos, todėl stengiamės tapti naudingos. Nemanome esančios gražios, tad liejame prakaitą, kad taptume išoriškai gražios, arba apsileidžiame ir „pasislepiame“ už asmens, neturinčio jokio žavesio. Daug triūsiame, kad tik apsaugotume savo širdis nuo tolesnio skausmo.

<…>

Dauguma jūsų manėte, kad tai, kas jums atsitiko, – jūsų pačių kaltė, kad to nusipelnėte. Jeigu būtumei buvusi gražesnė, protingesnė, būtumei daugiau padariusi ar pasistengusi įtikti, to kažkaip nebūtų atsitikę, būtumei buvusi mylima, tavęs būtų neįskaudinę.

Dauguma jūsų išgyvenate kaltę, kad dėl kažko, ką padarėte, dabar jumis niekas stipriau nesidomi. Jums atrodo, kad didžiajame nuotykyje jūs neturite vaidmens, neturite jokio atidengtino grožio. Mūsų žaizdų skleidžiama mintis beveik visada yra: „Viskas dėl tavęs, tu to nenusipelnei“. Viską keičia suvokimas, kad taip nėra. Šie dalykai atsitiko todėl, kad esi šlovinga, todėl, kad esi baisi grėsmė tamsos karalystei, nes tu sau vienintelei būdingu būdu skelbi Dievo šlovę pasauliui.

Tavęs nekenčia dėl tavo grožio ir galios.“

John ir Stasi Eldredge. ŽAVINGOJI. Atskleidžiant moters sielos paslaptį
Žurnalo TAPATI knyga, 2013
87-88, 93 psl.

 

Ir toliau dar įdomiau… Betgi negaliu visos knygos jums surašyti! Tegul lieka paslapčių : ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *